Kennisgebieden

Ontwikkelingen in de markt, wet- en regelgeving maar ook binnen uw eigen organisatie volgen elkaar steeds sneller op.

Cohesus Management consult werkt met u samen om deze veranderingen in uw organisatie doeltreffend te implementeren. De focus ligt op de details die er toe doen maar altijd bekeken vanuit het grotere geheel van en samenhang binnen uw organisatie.

ICT, Data en governance

Portfoliomanagement en Enterprise Change governance (integrale governancestructuur en intern beleid op veranderingen/investeringen)

Bewaartermijnenbeleid en implementatie

Business process management

Informatievoorziening en informatiemanagement

Dataclassificatie en businessprocessen

Governance-integratie van informatiebeveiliging en privacy binnen bestaande governance-processen

ITIL processen en samenhang met intern beleid en governance

Business continuity ontwikkeling

Privacy
AVG

Procesanalyses op AVG toepassing (alle AVG artikelen) en implemententatie-advies

Data Protection Manager taken en activiteiten

Functionaris Gegevensbescherming as a Service (FGaaS)

Implementeren privacy maatregelen in de organisatie en ketenpartners

Ontwikkeling privacybeleid, implementatieplannen en governancestructuur

Verwerkingsregister – identificatie verwerkingen, implementatie en borging governance – samenhang met ICT entiteiten/middelen

Samenhang tussen entiteiten verwerkingen en verwerkersovereenkomsten

Kennissessies en -deling privacybeleid in uw organisatie

Ontwikkelen op maat van Ethisch impact assessment

Informatie-beveiliging

Information Security Manager taken en activiteiten

CISO as a Service

Nulmeting informatiebeveiliging op processen en werkwijzen

Ontwikkeling informatiebeveiligingsbeleid en informatiebeveiligingsplan

Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) implementatie

Integratie Informatiebeveiliging, risico management en process management

‘Plan-Do-Check-Act’ beheerproces ontwerp, inrichting en borging

Kennissessies en -voorziening Informatiebeveiligings-beleid in uw organisatie

Inrichting van Security Helpdesk