Herkenbaar?

Cohesus Management Consult onderzoekt en implementeert uw organisatievraagstukken en
-veranderingen binnen de raakvlakken en overlapgebieden van
ICT Data, Governance, Privacy en Informatiebeveiliging.

“Ik zou graag voor mijn processen implementatieadvies willen op toepassing van de AVG en informatie-beveiliging. Maar het moet wel werkbaar, begrijpelijk en overzichtelijk zijn, kan dat?”

een Proceseigenaar

“Waar vind ik iemand die ICT projecten kan leiden met niet alleen oog voor privacy en informatiebeveiliging maar ook voor onze processen, draagvlak in de organisatie en beheer?”

een CIO

“Ik zoek een projectmanager die vanuit onze processen denkt en gevoel heeft bij de belangen van onze stakeholders en klanten”.

een Functionaris Gegevensbescherming

“Hoe krijg ik inzicht in de geplande organisatie-veranderingen die impact hebben op compliance?”

een Compliance Officer

“Het zou handig zijn wanneer we al onze interne beleidsstukken eens tegen het licht hielden en deze op elkaar afstemden. Wat kan ons dit opleveren?”

een Internal Auditor

“Uiteindelijk gaan al onze implementatie-projecten en
-programma’s over ICT en Data en hoe deze toe te passen in de praktijk. Hoe kan ik dit integreren in ons risico management?”

een Operationeel Risicomanager

“Alle organisatieveranderingen grijpen op elkaar in. Hoe krijg ik hier grip op en zorgen we er ook voor dat we compliant blijven?”

een COO

Herkent u deze vragen?
Uw Cohesus consultant kan een oplossing bieden.